Baner
  A K T U A L N O Ś C I   S Z K O Ł A   U C Z N I O W I E   R O D Z I C E   I N F O R M A T O R   S U K C E S Y   O B R A Z   M E D I A   P R Z E D S Z K O L E
Kasztanowiec
0
00
00
00

Dzisiaj jest  


A K T U A L N O Ś C I

I   J U Ż   P O   W A K A C J A C H. 
N O W Y  R O K  S Z K O L N Y   2 0 2 2/ 2 0 2 3


Rozpoczęcie


Witamy wszystkich serdecznie po wakacyjnej przerwie i rozpoczynamy
nowy rok szkolny 2022/2023.
Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września 2022 roku o godzinie 900
w sali gimnastycznej.
Tam też odbędzie się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej.
Następnie poszczególne klasy przejdą wraz z wychowawcami do swoich sal lekcyjnych.
Rodzice uczniów klasy pierwszej spotkają się również na zebraniu organizacyjnym,
gdzie wychowawczyni odpowie na wszelkie pytania.
Bardzo prosimy o przyjście w obuwiu na płaskiej podeszwie.

 

                               
M E i N

Ministerstwo Edukacji i Nauki
U M    Z A B R Z E

Urząd Miasta Zabrze
B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
C E R T Y F I K A T

Certyfikat
R O D O

RODO w placówce.
S E K A P

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza. Dostępny jest on w zakładce: Urzędy Miasta Zabrze - Jednostki organizacyjne.
Valid HTML 4.01 Transitional
M a n u f a c t u r e d   b y   S P  3 2