Baner
  A K T U A L N O Ś C I   S Z K O Ł A   U C Z N I O W I E   R O D Z I C E   I N F O R M A T O R   S U K C E S Y   O B R A Z   M E D I A   P R Z E D S Z K O L E
Kasztanowiec
0
00
00
00

Dzisiaj jest  


A K T U A L N O Ś C I

L A B O R A T O R I A   P R Z Y S Z Ł O Ś C I


Laboratoria Przyszłości


Z O B A C Z   W I Ę C E J ...

Linia


ŻYCZENIA

Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszych wiary,
chcemy złożyć Wam życzenia,
z dniem Bożego Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która wschodzi tuż po zmroku,
da Wam szczęcie i pomyślność
w nadchodzącym Nowym Roku.
Choinka

Linia


T U R N I E J   M A T E M A T Y C Z N O - P R Z Y R O D N I C Z Y

2 grudnia 2022 r. we współpracy z Wydziałem Nauk Przyrodniczych
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ZPWiK oraz Wydziałem Oświaty UM w Zabrzu, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Henryka Jordana zorganizowła II edycję
Międzyszkolnego Turnieju Matematyczno-Przyrodniczego.
Turniej promuje nauki matematyczno-przyrodnicze, rozwija kompetencje kluczowe,
a także jest jednym z wielu etapów przygotowań uczniów do egzaminu ósmoklasisty.
W jury konkurs zasiedli m.in. prof. dr hab. Mariusz Rzętała, dr Maksymilian Solarski
oraz Pani mgr Agnieszka Krawczyk.
Do rywalizacji stanęły reprezentacje: SP nr 33 im. Henryka Jordana,
SP nr 28 im. Miłośników Rokitnicy, SP 32 im. Roberta Bednorza,
SP nr 7 im. S. Wyspiańskiego, SP nr 15 im. ks. Jana Dzierżona, SP 36 im. J. Tuwima.
W trakcie blisko dwóch godzin uczniowie prezentowali różne zagadnienia
hydrologiczne, rozwiązywali quiz z zakresu nauk przyrodniczych
oraz test matematyczny.
Ostateczne wyniki Turnieju prezentują się następująco:
I miejsce: SP nr 32 im. Roberta Bednorza z Zabrza,
II miejsce – SP nr 7 im. S. Wyspiańskiego z Zabrza,
III miejsce – SP nr 15 im. ks. J. Dzierżona z Zabrza.
Gratulujemy zwycięzcom. Do zobaczenia za rok!

IIMiędzyszkolny

Linia


D Z I E Ń   P L U S Z O W E G O   M I S I A

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 0 - VIII do konkursu
plastycznego pt."Portret mojego Misia". Format pracy A4, technika dowolna.
Termin oddawania prac w bibliotece szkolnej do 25 listopada.
Zapraszamy

Pluszowy Miś

Linia


Z B I E R A M Y   E L E K T R O G R A T Y

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
Kolejny już raz dołączamy się do ogólnopolskiej zbiórki elektrogratów. Zbieramy
baterie i małe elektrograty. Zachęcamy do przejrzenia szafek, szuflad i innych
miejsc. Może jest coś, czego można pozbyć się przy okazji organizowanej zbiórki.
Akcja potrwa do końca listopada.
I jak co roku za udział w zbiórce uczniowie zostaną poczęstowani owocami.

Recykling

Linia


D Z I E Ń   Ż Y C Z L I W O Ś C I

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Przesłanie akcji jest proste - bądŸmy dla siebie życzliwi codziennie,
a nie tylko od święta.
Uczniowie klasy II b oglądali film poświęcony życzliwości, tworzyli promyki słoneczne
dobrych emocji oraz uczestniczyli w różnych zabawach tematycznie związanych
z obchodami Dnia Życzliwości.

Dzień życzliwości

Dzień życzliwości

Linia


M I E J S K I   K O N K U R S   L I T E R A C K I

Z przyjemnością informujemy, że Zuzanna Toporek z klasy IV zajęła II miejsce
w Miejskim Konkursie Literackim: "Z ksišżką mi do twarzy", a Jakub Balla z klasy IV
oraz Miłosz Podsiadło z klasy VIII otrzymali wyróżnienia
w Miejskim Konkursie Fotograficznym o tym samym tytule.
Konkursy organizowała biblioteka szkolna IV LO w Zabrzu.
S e r d e c z n i e   g r a tu l u j e m y !

Gratulacje

Linia


M I E J S K I   K O N K U R S   I N F O R M A T Y C Z N Y

Miło nam ogłosić, że Zuzanna Toporek z klasy IV oraz Karol Smolarczyk z klasy V
zajęli III miejsca w swoich kategoriach wiekowych
w Miejskim Konkursie Informatycznym "Krzyżówka informatyczna" dla klas II-V.

Krzyżówka informatyczna

Krzyżówka informatyczna

Linia


T A L E N C I A K I

21 listopada 2022 zakończyła się akcja Lidla. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie
i zbiórkę talenciaków. Nasz wynik jest imponujący.
Nagrody zamówione, czekamy na ich dostarczenie.

Talenciaki

Linia

1 1   L I S T O P A D A - Ś W I Ę T O   N I E P O D L E G Ł O Ś C I

W czwartek odbyła się uroczysta akademia
z okazji Święta Niepodległości. Obchodzimy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Apel przygotowali uczniowie klasy VIII wraz
z opiekunami. 11 listopada to ważny dzień, dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości
dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

11 listopada

11 listopada

11 listopada

11 listopada


Linia

S K A R B N I K O W E   G O D Y

Dziś, 1 października 2022 roku, Zabrze obchodzi 100. rocznicę nadania
praw miejskich. Całe miasto się bawi. My także dołączamy do parady i świętujemy
na Skarbnikowych Godach.
Dziękujemy Rodzicom i ich pociechom, że byli z nami i reprezentowali naszą Placówkę.

Skarbnikowe Gody

Skarbnikowe Gody


Linia

Z E B R A N I A   Z   R O D Z I C A M I


Zebranie


7 i 8 września odbędą się zebrania z Rodzicami - prosimy o zarezerwowanie czasu. Więcej informacji pojawi się w mobiDzienniku.

Linia


R O Z P O C Z Ę C I E   N O W E G O   R O K U   S Z K O L N E G O


1września


1 września 2022 o godzinie 9:00 zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający
nowy rok szkolny 2022/2023. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III.
Pierwszoklasiści złożyli przysięgę i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły.
Wszystkim uczniom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.


1września

1września

1września

1września

1września

1września

Przepis

Linia


I   J U Ż   P O   W A K A C J A C H. 
N O W Y  R O K  S Z K O L N Y   2 0 2 2/ 2 0 2 3


Rozpoczęcie


Witamy wszystkich serdecznie po wakacyjnej przerwie i rozpoczynamy
nowy rok szkolny 2022/2023.
Rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi 1 września 2022 roku o godzinie 900
w sali gimnastycznej.
Tam też odbędzie się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej.
Następnie poszczególne klasy przejdą wraz z wychowawcami do swoich sal lekcyjnych.
Rodzice uczniów klasy pierwszej spotkają się również na zebraniu organizacyjnym,
gdzie wychowawczyni odpowie na wszelkie pytania.
Bardzo prosimy o przyjście w obuwiu na płaskiej podeszwie.
...............................

Poznajecie sale po termomodernizacji?

Sale

Sale

Sale
Sale
 
                               
M E i N

Ministerstwo Edukacji i Nauki
U M    Z A B R Z E

Urząd Miasta Zabrze
B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
C E R T Y F I K A T

Certyfikat
R O D O

RODO w placówce.
S E K A P

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza. Dostępny jest on w zakładce: Urzędy Miasta Zabrze - Jednostki organizacyjne.
Valid HTML 4.01 Transitional
M a n u f a c t u r e d   b y   S P  3 2