Baner
  A K T U A L N O Ś C I   S Z K O Ł A   U C Z N I O W I E   R O D Z I C E   I N F O R M A T O R   S U K C E S Y   O B R A Z   M E D I A   P R Z E D S Z K O L E
K A L E N D A R Z
D Z W O N K I
K O N F E R E N C J E
Z E B R A N I A
K O N T A K T
Kasztanowiec
0
00
00
00

Dzisiaj jest  

 
I N F O R M A T O R
 
O   Z E S P O L E
  Organ prowadzący:
  Gmina Miejska Zabrze
  Organ prowadzący nadzór
  pedagogiczny:
  Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Dyrektor:
  mgr Marek Żywiołek
  Liczba uczniów:
  160. w 11. oddziałach
  Liczba nauczycieli:
  31. w pełnym i niepełnym wymiarze godzin
  Funkcjonowanie:
  system jednozmianowy od 800- 1620
  Sekretariat:
  poniedziałek-piątek 730- 1530
  Stołówka:
  cena obiadu wynosi 5,00 zł
  Wpłaty na rzecz Zespołu:
  ING Bank Śląski.
  Nr rachunku: 86 1050 1230 1000 0023 5392 1691
 
M E i N

Ministerstwo Edukacji i Nauki
U M    Z A B R Z E

Urząd Miasta Zabrze
B I P

Biuletyn Informacji Publicznej - Zabrze
C E R T Y F I K A T

Certyfikat
R O D O

RODO w placówce.
S E K A P

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą instytucją przez Internet. Wystarczy wejść na stronę www.sekap.pl, zarejestrować się w serwisie i skorzystać z udostępnionego formularza. Dostępny jest on w zakładce: Urzędy Miasta Zabrze - Jednostki organizacyjne.
Valid HTML 4.01 Transitional
M a n u f a c t u r e d   b y   S P  3 2